Režisierius – Gytis PADEGIMAS Scenografė ir kostiumų dailininkė – Birutė UKRINAITĖ Kompozitorius – Raimundas MARTINKĖNAS Video menininkas – Ernestas Lylaus

Vaidina: Dr. Kazys Grinius – Henrikas SAVICKIS Ona Griniūtė-Bacevičienė, jo sesuo – Alma MASIULIONYTĖ Kristina Arsaitė-Grinienė, jo žmona – Simona BLADŽENAUSKAITĖ Liūtas Grinius, jo sūnus – Arnis ALEINIKOVAS Vytautas Bacevičius, Onos sūnus – Vytautas GASILIŪNAS Stanislovas Čėsna, Sasnavos klebonas – Albinas BUDNIKAS Alisa, pas Grinius besislapstanti žydaitė – Edita NICIŪTĖ Žmogysta – Kristina KAZAKEVIČIŪTĖ

„Demokratijai iškyla grėsmė tada, kai priimame ją kaip savaime duotą ir dėl jos nesistengiame, nekovojame…“

Barack Obama

/Iš II-ąją JAV prezidento kadenciją pabaigusio atsisveikinimo kalbos

„Kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją gali būti tik per vėlu, bet niekada ne per anksti.“

Kazys Grinius

„Alksniškės“ – pasakojimai apie K. Grinių, dialogai ir pamąstymai apie laisvę, perversmą, ateitį.

Spektaklio veiksmas vyksta 5-ame XX a. dešimtmetyje, kuomet Kazys Grinius už protestą dėl žydų naikinimo buvo ištremtas iš Kauno į savo gimtąjį kaimą – Selemos Būdą. Atskirtas nuo įprastos sau veiklos, trečiasis prezidentas prisimena kertinius savo ir visos Lietuvos gyvavimo taškus – kovą už demokratiją, žodžio, religijos ir kitų laisvių įsigalėjimą Lietuvoje, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą, tolimesnę visuomeninę veiklą. Prezidento dialoguose su giminaičiais, kaimynais ir gyvenimo bendrakeleiviais atsiskleidžia Kazio Griniaus išgyvenimai, filosofinė pozicija bei asmeniniai bruožai – tolerancija, demokratiškumas, pacifizmas, išmintis. Spektaklyje atsiskleidžia ne tik Kazio Griniaus asmenybė, bet ir kitu rakursu parodomi svarbiausi tuometiniai istoriniai įvykiai.

Kaip 2011-aisiais kurdamas JAH, taip ir dabar, rašydamas pjesę spektakliui „Alksniškės“, režisierius G. Padegimas gręžiasi į istorines asmenybes, išlikusius dokumentinius jų tekstus: Kazio Griniaus atsiminimus, Gedimino Ilgūno ir Alfonso Eidinto monografijas, prezidento sūnaus Liūto Griniaus atsiminimus (išleistus JAV) bei tekstus iš 1926 m. „Varpo“, skirto Prezidentui.

Praėjus 2016-iems, Kaziui Griniui skirtiems metas, bei ruošiantis Lietuvos šimtmečio renginiams, siekiama atsigręžti į vieną demokratiškiausių Lietuvos prezidentų, priminti visuomenei apie didelį jo įnašą Lietuvos kultūrai, švietimui, viešajam diskursui bei prisiminti jo gyvenimo misiją – tarnavimą demokratijai. „Šiais sudėtingais laikais, kai demokratija daugelyje šalių darosi tarsi nebereikalinga, jis mums yra svarbus pavyzdys, “ – pabrėžia režisierius G. Padegimas.

Premjera – 2017 m. vasario 16 d.